مرکز پرستاری در منزل یاران

یائسگی زودرس

تهدید برخی بیماری ها با یائسگی زودرس

تهدید برخی بیماری ها با یائسگی زودرس

وقتی یائسگی  به صورت زودرس پدید می آید چه مشکلاتی برای بانوان بدنبال دارد قبل و بعد از آن چه عارضه هایی افراد را تهدید میکند چه نوع تغییراتی در بدن آن ها ایجاد می شود چه بیماری هایی این افراد را تهدید میکند!