مرکز پرستاری در منزل یاران

نگهداری بیمار

پیشگیری از چاق شدن افراد سالمند با این برنامه غذایی

پیشگیری از چاق شدن افراد سالمند با این برنامه غذایی

افراد سالمند چگونه باید غذا بخورند این افراد از چه برنامه های غذایی باید پیروی کنند تا به مشکل دچار نشوند رژیم غذایی مناسب برای مبتلانشدن به چاقی برای این افراد چگونه است؟