مرکز پرستاری در منزل یاران

منزل

پدر و مادر شدن در سنین پیری

پدر و مادر شدن در سنین پیری

افرادی که در سن پیری بچه دار می شوند دچار چه مشکلاتی خواهند شد آن ها معمولا با چه عارضه هایی درگیر هستند و مهمترین مشکلات فرزندان آن ها در آینده چیست آیا در سنین میانسالی فرزنددارشدن کار درستی است ؟