مرکز پرستاری در منزل یاران

سالمند آلزایمری

پیشگیری از مشکلات حافظه با رانندگی

پیشگیری از مشکلات حافظه با رانندگی

سالمندان نباید هرگز رانندگی را کنار بگذارند و بهتر است آن را ترک نکنند این امر موجب پیشگیری از زوال عقل آن ها می شود باعث پیشگیری از مشکلات حافظه در آن ها می شود

آلزایمر و مراقبت های جدید در برابر آن

آلزایمر و مراقبت های جدید در برابر آن

چگونه می توانیم به مبتلایان به آلزایمر کمک کنیم می خواهیم از تاثیرات منفی این عارضه روی سالمندان پیشگیری کنیم و به راههای مختلف درمانی برای مراقبت از سالمندان در برابر آلزایمر اشاره کنیم