مرکز پرستاری در منزل یاران

آلزامیر

آلزایمر و مراقبت های جدید در برابر آن

آلزایمر و مراقبت های جدید در برابر آن

چگونه می توانیم به مبتلایان به آلزایمر کمک کنیم می خواهیم از تاثیرات منفی این عارضه روی سالمندان پیشگیری کنیم و به راههای مختلف درمانی برای مراقبت از سالمندان در برابر آلزایمر اشاره کنیم