مرکز پرستاری در منزل یاران

کاهش بزاق بزرگترین مشکل دوره سالمندی

کاهش بزاق بزرگترین مشکل دوره سالمندی

کاهش بزاق بزرگترین مشکل دوره سالمندی

یکی از متداولترین مشکلات سالمندان خشکی دهان بدلیل کاهش ترشح بزاق است. که این مسئله می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در عمل جویدن و بلع غذا گردد. و بر روی دریافت مواد مغذی تاثیر بگذارد.یکی از متداولترین مشکلات سالمندان خشکی دهان بدلیل کاهش ترشح بزاق است. که این مسئله می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در عمل جویدن و بلع غذا گردد. و بر روی دریافت مواد مغذی تاثیر بگذارد.
همچنین سالمندانی که دندان طبیعی ندارند و یا از دندانهای مصنوعی استفاده می کنند قادر به جویدن غذا بطور کامل نیستند و این موضوع نیز می تواند بر روی دریافت مواد مغذی اثر بگذارد و باعث کمبود آنها در بدن گردد.

پرستاری در منزل یــــاران
«02177493121»
«02177897384»
«09194251158»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *