مرکز پرستاری در منزل یاران

پرستاری کودک و نوزاد در منزل

homecare
نگهداری از کودک در منزل »

اگر بدلایل مختلف مجبور هستید مراقبت از کودک دلبندتان را به شخصی دیگر واگذار نمایید ما میتوانیم در این مهم به شما کمک کنیم.

نگهداری از کودکان کاری بسیار مسئولانه و دقیق میباشد و به غیر از والدین فقط کسانی از عهده آن بر می آیند که در عین اینکه آموزشهای آکادمیک و تجربی را طی نموده اند ، به کار خود عشق ورزیده و با کودکان مهربان و دلسوز باشند
مرکز پرستاری یاران با جذب کودکیاران و مربیان با سابقه توانسته است این مهم را به بهترین شکل ممکن به انجام رساند.
زمانیکه کودک خود را به کودکیاران ما می سپارید آسودگی خیال را تجربه خواهید نمود.
پرستاران یاران با انجام بازیها و آموزشهای متناسب با سن کودک شما روشهایی را بکار خواهند گرفت که شما تاثیر آن را حتی در اولین نوبت نیز احساس خواهید کرد.
مرکز پرستاری یاران بعنوان مرکز دوستدار کودک در خدمت شما خواهد بود

پرستاری در منزل یــــاران
«02122919058»
«02177493121»
«09194251158»