مرکز پرستاری در منزل یاران

پرستاری از بیمار در منزل

برای بیماران محترم محدودیت سنی وجود ندارد اما هر گروه سنی ویژگی های خاص خود را داشته و موسسه یاران با 12 سال سابقه خود ، با تجربه ترین افراد را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید با آرامش خاطر عزیزانتان را به ما بسپارید و بدور از نگرانی زندگی عادی خود را ادامه دهید .


پرستاری در منزل یــــاران
«02122919058»
«02177493121»
«09194251158»